0485/600.561 info@cleversoft.be
Select Page

1) Sinds de oprichting in 2014 kan elke arts die de Medinect-software gebruikt, coöperant worden van het bedrijf Offimed (Medinect). Het enige wat men hoeft te doen is intekenen op een aandeel van minimaal 100 EUR en maximaal 2.000 EUR (= 20 aandelen).

Offimed garandeert dat de Medinect-software niet kan worden verkocht (zoals bij sommige concurrenten het geval is geweest) zonder de instemming van de meerderheid van de samenwerkende artsen.
Om deze meerderheid te berekenen, heeft een meewerkende arts één stem, ongeacht het aantal aandelen dat men bezit
(Dit om te voorkomen dat een minderheid van artsen een meerderheid van stemmen zou verkrijgen).

2) Offimed (Medinect) is opgericht met een basiskapitaal van 400.000 euro.
Hiermee is zij ruim  in staat aan al haar verplichtingen te voldoen.
Zo garandeert zij ook een kwalitatief hoogstaande dienstverlening aan al haar gebruikers groot en klein. (helpdesk, opleiding, monitoring, verbetering, enz.). Door de hoogte van het basiskapitaal wordt  vermeden dat een kapitaalverhoging nodig zou zijn: coöperanten moeten dus niet vrezen voor een mogelijk extra kapitaalinbreng.

3) Offimed is niet enkel artsensoftware (Medinect) maar verdeelt ook apotheeksoftware (Officinall).
Dit zorgt voor extra stabiliteit voor onze coöperatie in deze snel-wijzigende tijden.