0485/600.561 info@cleversoft.be
Select Page

Ja!, Medinect wordt gebruikt door specialisten voor hun poliklinische praktijk.
Medinect heeft speciale functies ontwikkeld om aan hun specifieke behoeften te voldoen. Denken we bv. aan specifieke rapporten voor hun patiënten.

We hebben o.a. psychiaters, kinderartsen, gynaecologen, dermatologen, cardiologen … die Medinect gebruiken.