0485/600.561 info@cleversoft.be
Select Page

Ja!, Medinect is 100% gecertifieerd! Medinect was zelfs het eerste EMD die werd gecertifieerd voor het  e-Attest.

Medinect is gecertifieerd en ook zeer compleet in zijn functionaliteiten.

Tijdens avonden die in juni voor Epicure-artsen werden georganiseerd, konden zij zien dat Medinect al aan al hun eisen voldoet.

Bovendien zorgt Medinect zelf voor de vernieuwing van uw certificaten, wat niet het geval is voor alle EMD’s.